Trade Manager+ е комбинирано софтуерно решение за всеки бизнес, свързан с водене на складова наличност и продажби на едро, на дребно, следене на касови наличности, задължения, производство, разходи и много др. Trade Manager e създаден преди повече от 15 години, време в което продукта се е развил и видоизменил, според нуждите на потребителя, за да достигне до сегашната си комплексна визия. Днес Trade Manager+ е мощна SQL интегрирана система, с възможност за он-лайн връзка към сървъра, он-лайн Портал за заявки на корпоративни клиенти с директна връзка към сървъра за изписване на заявките; Мобилно Приложение R91 - за продажби EXVAN или PRESALE, с директна връзка към сървъра; Он-лайн магазин за продажби на дребно. Може да използвате Trade Manager+ самостоятелно, или само с това от приложенията, което би било удачно за естеството на вашия бизнес. 

Trade Manager+ е продукт на фирма Ранком 91 ООД, позната на пазара за софтуерни продукти от вече 25 години. Trade Manager+ има директна връзка към Счетоводния софтуер на екипът на Ранком 91 ООД, който се казва ФАКТ-ФСД продукт за двустранно счетоводство. Вижте повече за продуктите на  Ранком 91 на официалния фирмен сайт www.rankom.net

 

 

Начало на страницата