T- Manager+ е комбинирано софтуерно решение за всеки бизнес, свързан с водене на складова наличност и продажби на едро, на дребно, следене на касови наличности, задължения, производство, разходи и много други. Trade Manager e създаден преди повече от 15 години, време в което продукта се е развил и видоизменил, според нуждите на потребителя, за да достигне до сегашната си комплексна визия. Днес T- Manager+ е мощна SQL интегрирана система, с възможност за он-лайн връзка към сървъра, он-лайн Портал за заявки на корпоративни клиенти с директна връзка към сървъра за изписване на заявките; Мобилно Приложение R91 - за продажби EXVAN или PRESALE, CRM, с директна връзка към сървъра; Он-лайн магазин за продажби на дребно. Може да използвате T- Manager+ самостоятелно, или само с това от приложенията, което би било удачно за естеството на вашия бизнес. 

T- Manager+ е продукт на фирма Ранком 91 ООД, позната на пазара за софтуерни продукти от вече 25 години. T- Manager+ има директна връзка към Счетоводния софтуер на екипът на Ранком 91 ООД, който се казва ФАКТ-ФСД. Вижте повече за продуктите на  Ранком 91 на официалния фирмен сайт www.rankom.net

 

 

Аналитичност

     Чрез T-Manager+ може да добиете реална представа за успеха на бизнеса си, като редовно следите Приходи, Разходи, Печалба                                            

  •  Анализ на печалбата - изчисляване на марж от продажбите по клиенти.
  •  Анализ Продажби -  разлика между продажна и доставна цена, следене на продажбите по адрес на клиенти, следене на изпуснати ползи, водене на план за продажбите.
  •  Анализ на оборота - изчисляване на оборот - печалба по складове и работни места. Изчисляване на дял от оборота на определен артикул, или принос в общия приход.
  •  Изчисляване на обем най-продавани стоки или група стоки, анализ на резултата от промоции.
  •  Следене на разходи от модул "Разходи" с директна връзка към касите.
  •  Анализ на доставените стоки във вашия склад. Следене на коректна доставна цена. Изчисляване на марж от продажби на стоки, маркирани по доставчик.

Оптимизация

     Едно от най-важните правила за търговския бизнес е Оптимизацията. Принципа е "Бъди пръв, бъди сега!"

T-Manager+ дава възможност да извършвате с бързина продажби на едро и дребно от вашия компютър или мобилно устройство, с възможност да получавате допълнителна информация относно клиента като - бележки, ценови схеми, информация за артикули, цени, количества купувани до сега; и задължения на клиента; с един поглед може да формирате клиентско досие.

Модул "Mагазин" в Програмата дава възможност за продажби с баркодчетец, а в модул Продажби изписването на стокови разписки е оптимизирано с клавиши за бързо намиране на продуктите в големи номенклатури, автоматизирано решение на ценови схеми към клиенти и отстъпки.  получавате продажбите заявени от Мобилното приложение R91, или Интернет Портала към Trade Manager+.

Най-новия модул към T-Manager+ е on-lain Portal за директни поръчки на едро към вас от вашите клиенти. Вашите клиенти ще могат сами да набират поръчката си към вас по всяко време на денонощието, като заедно с това ще  могат (или не могат) да виждат целия ваш асортимент. Тази поръчка ще бъде импортирана на вашия сървър веднага.

 

Отчетност

Trade Manager+ e базирана на SQL база данни, позволяваща бърз достъп до сървъра при голям документооборот. Трансфер на документите към Програмния Продукт за двустранно счетоводство ФАКТ-ФСД, съставен от екипа на Ранком 91 ООД, което успешно завършва бизнес цикъла.

Програмата позволява експорт на фактури към няколко счетоводни програми, във синтетичен или аналитичен вид. 

 

 

 

 

T- Manager+ е комбинирано софтуерно решение за всеки бизнес, свързан с водене на складова наличност и продажби на едро, на дребно, следене на касови наличности, задължения, производство, разходи и много други. Trade Manager e създаден преди повече от 15 години, време в което продукта се е развил и видоизменил, според нуждите на потребителя, за да достигне до сегашната си комплексна визия. Днес T- Manager+ е мощна SQL интегрирана система, с възможност за он-лайн връзка към сървъра, он-лайн Портал за заявки на корпоративни клиенти с директна връзка към сървъра за изписване на заявките; Мобилно Приложение R91 - за продажби EXVAN или PRESALE, CRM, с директна връзка към сървъра; Он-лайн магазин за продажби на дребно. Може да използвате T- Manager+ самостоятелно, или само с това от приложенията, което би било удачно за естеството на вашия бизнес. 

T- Manager+ е продукт на фирма Ранком 91 ООД, позната на пазара за софтуерни продукти от вече 25 години. T- Manager+ има директна връзка към Счетоводния софтуер на екипът на Ранком 91 ООД, който се казва ФАКТ-ФСД. Вижте повече за продуктите на  Ранком 91 на официалния фирмен сайт www.rankom.net

 

 

Начало на страницата