R91 mobile е мобилната версия на програма T-Мanager+ 

 

R91 mobile работи под EOS Android, като Exvan;  Presale; CRM, вендинг. Няма ограничение на брой мобилни устройства, работещи към един сървър. Подробно описание на всеки начин на работа по отделно вижте долу, възможно е едно устройство да работи с всички. Синхронизацията позволява редовен обмен на информация между сървър и устройство - търговец,  това е редовна комуникация и  следене на физическото местоположение на търговеца. GPS засечка координати на клиенти с точност до вход на обект, следене на локация на търговец. Възможност да създавате маршрути - контрол на действие и план на дневната работа,  по водещ фактор ден от седмицата или водещ фактор поредността на клиентски обекти, които трябва да бъдат посетени в близък план. Можете да ползвате клиентски схеми за отстъпки. Въвеждате активни промоции 5+1 - например. Можете да отразите връщане на амбалаж по схемата -1бр амбалаж.

Работата по менютата и набирането на документи е изключително лесна и бърза. Работи се една ръка, с леко докосване на дисплея по менютата, извикването на клавиатурата на устройството се налага само при изключителни ситуации. 

R91 Mobile Exvan се използва за директни продажби. В него виждате всички клиенти, или ограничен набор от клиентския списък; Всички артикули, или ограничен набор от тях; Следи се наличност в мини склад от мобилно устройство; Издават се стокови разписки, фактури; Връзка към мобилен принтер; Въвеждане на клиенти, Справки по продажби и плащания към тях, Закриване на стари задължения; Набиране на заявка за ежедневно зареждане на мини склада от склада майка. Целия набор от документи се синхронизира със сървъра където се репортуват дневните продажби, засича се дневния паричен поток. 

R91 presale е начин за събиране на клиентски поръчки от мобилни търговци. Този начин на работа е силно подходящ за тежкотоварни стоки, които трябва да бъдат предварително подготвени за да излязат от склада и да бъдат закарани до клиента. В повечето случаи лицата взимащи заявката от клиента и лицата доставящи заявката са различни. Тук е мястото да спомена за модул Логистика и амбалаж в програма T-Manager+, решаващ по бърз и лесен начин документо - придружаващите изисквания по доставки със сходен характер.  R91 Presale приема цялата клиентска база, или част от нея; Набирането на заявката става с кликване върху дисплея; документа завършва с обща сума на сметката. Може да виждате справки за продажбите на клиентите. 

R91 CRM е възможност за предаване на информация с цел по-добро обслужване на клиентите и обхващане на по-голям пазарен дял. Информацията се използва за елиминиране на пропуснатите ползи и подобряване на ефективността на работния процес.

 

Начало на страницата