R91 CRM e мърчандайзинг приложение, интегрирано в мобилната версия R91 на Т-Manager+

 CRM

Основните менюта в приложение CRM R91 mobile са: Отчет събития - за докладване на събития към останалата част на екипа. 

Засичане на наличност на продукти в клиентски обект.

Задава се анкета по належащ въпрос.

Засича се дадената по клиенти техника за ползване с оглед процеса на работа.

R91 CRM има следната функционалност - предаване и съхранение на целева информация за клиентите между екипа на фирма. Това приложение изгражда база данни за клиентите. Работи с номенклатура на клиентите в ТМ+, номенклатура на артикулите, наличност. Подчинено е на ТМ+ и може да работи самостоятелно в рамките на няколко дни. Обмена на информация между устройство с R91 и сървъра става чрез Синхронизация. Необходим е интернет. 

Процедурата започва със избор на клиент, а след това може да се работи с всички менюта от CRM, с цел д се въведе максимално описваща дейността или ситуацията информация.


 

CRM menu  

Описание на меню Отчет CRM събития: На сървъра с ТМ+ се прави номенклатура с различни теми формиращи "отчет събития". Например: наредени ли са рафтовете в този обект? Сключен ли е договор с този клиент? Има ли кафене в близост до обекта? и др. подобни описващи спецификата на вашия интерес. Посещавайки клиент, вашия агент, дилър или търговски представител би могъл да направи бърза засечка по посочените теми за конкретния клиент и да сподели информацията с останалата част от екипа на фирмата. Информацията се набира с номенклатурата на EOS Android. Състои се в две взаимно не свързани бележки. 

Описание на меню Засичане на наличност продукти: Това меню касае клиентското портфолио. Работи с номенклатура на артикулите и целта му е да направите засечка на Обект, т.е. ваш клиент; каква продуктова разновидност е имал в определен период от време, и да съпоставите информацията с друг период от време. Данните служат за анализ и извод от пропуснати ползи.

Подменю Актуални анкети - служи за анкетиране на Търговските обекти, по отношение на належащи въпроси. Например: Какъв бихте желали да е статуса на документите, получени от нас?; Бихте ли заредили магазина си с непознати за пазара артикули от марката Lindt? Анкетата се поставя в два варианта, според вида на отговора, в единия вариант се отговаря с "да" и "не"; в другия вариант с избор между посочени вероятности за отговор.

Подменю Техника и реклама се използва за отчет на дадената по клиенти техника. Описва се с модел, сериен номер,  предадена към клиент, на дата. Тази информация се ползва в програма T-Manager+.

 Вижте Модул CRM в програма Т-Manager+

Начало на страницата