Мобилно приложение R91 Presale

 

 

Приложението дава възможност да наберете поръчка докато разговаряте с клиента. Създава клиентско портфолио и дава възможност да избирате между всички налични артикули в номенклатурата. Докато набирате поръчката може да преглеждате артикули сортирани по групи, колекция, по артикулен номер.  Да следите наличност в склада с точност до няколко часа. Приложението поддържа официалната продажна цена на артикулите. Работи единствено със синхронизация, т.е. с прехвърляне на данните от Мобилното устройство към сървъра и обратно. Набраните поръчки се преглеждат на складова програма T-Manager+, която извежда информация с недостатъчните наличности, има възможност за редакция и цикъла приключва с издаване на фактура. 

 

 

Начало на страницата