Ранком-91 софтуер  T-Manager+ цени

 

Кратко представяне на софтуера, цени, функционални възможности, връзки с други програми и репорти.

 

·         Следене на наличност в неограничен брой складове;

·         Изписване и продажби, фактуриране – бързо изписване на едро и дребно със съзадаване на стокови или заявки, веднага фактуриране и задължаване на клиента /доставчика/, отражение в касата, магазин с баркод четец, продажби или заявки от мобилна версия R91; Заявки на едро от Портала към T-Manager+; корекции;

·         Следене на неограничен брой каси; обвързване на каса със склад и оператор с каса; следене на задължения към клиенти или доставчици; водене на разходи; корекции;

·         Продажба или доставка на артикули във валута по курс за деня; следене на задължение във валута приравнена към лев.

·         Водене на неограничен брой клиенти и доставчици; следене на ценови схеми за отстъпки към всички клиенти; следене на лимит на задължение; изпълнение на план; водене на договори;

·         Водене на амбалаж; следене на взет-върнат амбалаж към клиенти или складове; амбалаж по пътен лист;

·         Възможност за ограничен достъп на потребител; фактуриране с различни броячи;

·         Вендинг;

·         Техника по клиенти;

·         Връзка със сканиращи устройства за входящ, изходящ контрол, ревизия;

·         Пътна карта; Пътен лист;

·         Работа в мрежа; виртуален сървър, възможност за отдалечен достъп.

·         Многоброен изглед на справка за продажбите и доставките, според различни водещи параметри – клиенти, оборот, артикул, печалба, дял от печалбата;

·         Приложение R91 mobile OS Android е мобилната версия на програмата с възможност за следене на наличност продажби Presale или Exvan; продажби и фактуриране

·         В приложение R91 OS Android, модул CRM - Описване и картиране с мобилни усройства на клиенти краен пазар; следене на продуктова разновидност и наличност в клиентските обекти; анкети; следене на техника и рекламни материали;

·         Портала към R91 служи за он-лайн събиране на заявки от клиенти, които автоматично се импортват в програмата, предава се информация между клиента и доставчика, следят се плащания; в портала клиентите виждат разновидност на артикулите, наличност, обявени промоции; клиента сам набира заявката си.

·         Връзки с други програми – аналитична връзка към счетоводен софтуер ФАКТ-ФСД, експорт на продажби към други счетоводни програми;

·         Репорт към Coca-Cola, Carlsberg, Kamenitza, Zagorka, Perno, VP, Avendi, Devin, Pepsi;

·         Стокови разписки във формат Metro, BIlla.

 

Ценово предложение за първоначално инсталиране на T-Manager+   , поддръжка и внедряване,в лева без ДДС.

T-Manager+ server

600

T-Manager+ работно място

100

Мобилно приложение R91 OS Android

150

Портал към  T-Manager+

1000

Внедряване на софтуера и прехвърляне на данните

400

 

Месечен абонамент за поддръжка от 1 - 3 работни места

1/8 мин. РЗ

 

Месечен абонамент за поддръжка от 4 - 6 работни места

¼ мин. РЗ

Месечен абонамент за поддръжка от 7 - 15 работни места

½ мин. РЗ

Месечен абонамент за поддръжка над 15 работни места

1 мин. РЗ

Ранком-91 ЕООД

02/444 10 13; 02/444 02 63

16.10.2018

Начало на страницата