картон на доставчик "T-Manager +"

16. 06. 09
posted by: Nina

Справката Картон на доставчик извежда подробна информация по сума и номер на стокови разписки за въведени доставки от един доставчик, и извършените плащания към него по сума, дата и номер на касов разходен ордер. Подробен Картон на доставчик за период може да изведете от Справка Задължения и Картони по контрагенти, с допълнителен изглед Аналитичен картон по контрагент - валута и добавен номер на доставчик в поле Доставчик. 

Обща справка за задълженията към всички доставчици може да извадите от Справка Задължения и Картони по контрагенти, намираща се в раздел Парични Средства, маркирани по валута контрагент.

Нова функция от началото на 2018 е срещане на плащания по доставчици. Функцията прави срещане на документа за плащане и стоковия документ, като плащанията по един стоков документ може да са повече от едно, тогава насочва всички тези плащания към въпросния стоков документ. Целта е да се следи с максимална точност по дни задължение и остатък за плащане по всеки един от документите за доставка. Срещане на плащани по Доставчици ще намерите в Парични Средства.

В ТМ+ има разработена функция Срещане на плащания от клиенти вижте още по темата

Начало на страницата