Справка Лотария Изплатени печалби, аналитично

16. 09. 12
posted by: Nina

Намира се в Терминали-> BetaPos-> Национална лотария изплатени.
Справката дава подробна информация за изплатените лотарийни печалби по сериен номер на билет, от определен терминал, към клиент, и обща сума за деня. Необходимо е да изтеглите данните на терминала, след това кликнете върху справката, напишете номер на склад, дата, потвърждение.
Изглед "Изплатени печалби сумарно по клиент + продажби лотария за период" - дава информация за процентното съотношение между продадени лотарийни билети и изплатени печалби за определен период по клиенти.
Изглед "Сумарно по склад + Продажби" - дава информация за процентното съотношение между изплатените печалби и продадени лотарийни билети, по номер на Ван (склад).
За последните две справки изберете дати от 01,01,2016 за всички складове.

За да извлечете информация за предишен период, например от 01,01,2016, е необходимо да пуснете еднократна процедура, която да извлече старите данни. Тази процедура е Еднократна, и се пуска само веднъж на сървъра. Намира се в Терминали-> BetaPOs -> Терминал Плащания. Виж снимката:

 

Начало на страницата